Gen-info >> Home

Tvrtka Gen-info nudi široki raspon usluga vezanih uz analizu podataka i povezane aktivnosti: 

  • izrada rješenja za unos podataka i priprema podataka za analizu, ovisno o potrebama klijenta, izradu jednostavnog tabličnog dokumenta za unos podataka ili naprednije baze podataka,

  • statistička analiza (deskriptivne i analitičke metode, regresijska analiza), pri kojoj u svaki projekt nastojimo ugraditi elemente napredne analize, poput regresijske analize, kako bismo ostvarili najveću informativnost korištenih podataka,

  • analiza korištenjem metoda otkrivanja znanja i rudarenja podataka (data mining), koja je posebno prikladna u situacijama gdje se generira velika količina podataka,

  • izradu pregleda dostupne literature iz bibliografskih baza podataka (PubMed, WoS, EMBASE), koja može biti osnovica za izradu preglednih članaka,

  • izradu sustavnih pregleda i meta-analiza prema međunarodnim prihvaćenim kriterijima (PRISMA),

  • procjena zdravstvene tehnologije (health technology assessment - HTA), fokusirana na sistematičan pregled postojećeg znanja i znanstvenih dokaza o proizvodu,

  • pisanje izvještaja ili rukopisa članka na hrvatskom ili engleskom jeziku, ovisno o željama klijenta,

  • pomoć pri odgovaranju na pitanja recenzenata vezano uz statistička pitanja

  • pomoć i savjetovanje u definiranju metodološkog pristupa i dizajnu istraživanja, uključujući prijavu teme istraživanja

  • provjeru i ispravke engleskog jezika u rukopisima (proofreading), s ciljem poboljšanja rukopisa ili izvještaja, ili u fazi recenzije.

To call in a statistician after the experiment is done may be no more than asking him to perform a post-mortem examination: he may be able to say what the experiment died of

- Sir Ronald Aylmer Fisher

 (1890-1962) 

 

Exploratory data analysis can never be the whole story, but nothing else can serve as the foundation stone, as the first step 

- John Wilder Tukey

 (1915-2000)

Za druge usluge i složenija pitanja, molimo Vas izravno pošaljite e-mail s opisom na adresu: statistika@gen-info.hr.