Ime i prezime
E-mail adresa:
Ukratko opišite problem (navedite cilj znanstvenog rada i kratki opis ciljeva analize podataka te druge važne detalje, ukoliko postoje):